Børn i balance

BØRBALANCE

Hos Hanstholm Fysioterapi er det fysioterapeut Helle Billeschou, som tager sig af de fleste behandlinger af børn. Det kan både være problemer/skader i muskler og led, men også udfordringer med motorikken, koncentrations-besvær, udadreagerende adfærd og meget mere.

Motoriske udfordringer eller motorisk uro
Op mod hvert 3. barn skønnes at have motoriske vanskeligheder. Motorikken er vores evne til at koordinere vores bevægelser – og dette er tæt forbundet med vores evne til at sanse vores krop. En dårlig udviklet motorik kan have stor indflydelse på barnets trivsel og selvfølelse, og det påvirker også indlæringsevnen og barnets sociale relationer. Som fysioterapeut kan jeg vurdere dit barns motoriske niveau og hjælpe med vejleding og træning, hvis der er problemer.
Pris: Uden sygesikringstilskud koster 1. konsultation 450,64 kr. og en normal behandling 286,53 kr.

Babymotorik (holdtræning)
Jeg har gennem mange år haft kombi-hold for mor og baby. Vi lægger ud med 30 min. babymotorik, hvor vi har fokus på en alderssvarende stimulering af barnets sanser, hvilket er meget vigtigt for den motoriske udvikling. Vi skal tumle, trille, snurre rundt og flyve. Desuden vil vi nogle af gangene lave babymassage, som er en vigtig stimulering af følesansen.
Derefter er der 45 min. træning til mor. Efter en graviditet og fødsel/kejsersnit har kroppen forandret sig meget – og trænger måske til at blive strammet op hist og pist 🙂 Vi får muskulaturen strammet op og får pulsen i vejret.
Pris: Et forløb på 8 gange koster 550 kr.

Kroppens reaktioner på hverdagens krav
Mange familier lever i en tempofyldt hverdag med et højt aktivitetsniveau og mange daglige indput. Nogle børn reagerer på dette på forskellige måder:

  • Ofte ondt i maven eller hovedet
  • Svært ved at falde i søvn / sover dårligt
  • Højt konfliktniveau
  • Koncentrationsbesvær
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Ked af det / bekymret

Dette kan mange gange forklares ved et højt niveau af adrenalin og kortisol i kroppen, som sætter kroppen ”i alarmberedskab” og gør det svært at falde til ro og koncentrere sig. Som fysioterapeut kan jeg via en kombination af vejledning, øvelser, massage og afspænding hjælpe jer med at skabe mere ro og balance i hverdagen!
Pris: Uden sygesikringstilskud koster 1. konsultation 450,64 kr. og en normal behandling 286,53 kr.

”Ro i kroppen” (holdtræning)
Træningen er yoga og pilates inspireret og har fokus på at kunne mærke sin egen krop og finde ro. Det foregår selvfølgelig på børnenes niveau og det er også vigtigt, at det er sjov og rart at være med til!
Træningen kan enten foregå på klinikken, eller i et samarbejde med skolen – fx i SFO-tiden.
Pris: Et forløb på 5 gange koster 250 kr.